Prekių krepšelis
Krepšelis
0
ES parama
xxxxxxxxxxxxxxx


UAB Pupt plėtra bei prekės ženklo žinomumo didinimas  plečiant veiklą užsienio rinkose

UAB ,,Pupt‘‘ pagrindinė veikla sėdmaišių gamyba. Įmonės produkcija pasižymi aukšta kokybe, gamybai naudojamos tik visus kokybės reikalavimus atitinkančios žaliavos. Gaminama produkcija įmonė prekiauja tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tačiau norint padidinti Bendrovės gaminamos produkcijos pardavimus, reikalingos investicijos į naujas rinkas bei įmonės pristatymus parodose. Tokios investicijos yra pakankamai brangios, todėl vien iš savo lėšų įmonė šių tikslų negalėtų pasiekti. Todėl nuspręsta kreiptis ES paramos.

Turima patirtis rodo, kad dalyvavimas parodose padeda plėsti įmonės žinomumą bei palengvina naujų partnerių suradimą. Suformuotas ir konkretus projekto tikslas - padidinti įmonės veiklos produktyvumą bei pardavimus užsienio rinkose. Projektas leis padidinti apyvartos ir eksporto apimtis. Kitas labai svarbus veiksnys, leidžiantis sėkmingai konkuruoti rinkoje - pastovių ir patikimų užsienio partnerių turėjimas. Rinkoje vertinami tie gamintojai, kurie turi garsius ir gerą vardą turinčius partnerius. Atsižvelgdama į minėtas tendencijas, UAB ,,Pupt‘‘ ketina taikyti tokias priemones, kurios sudomintų potencialius partnerius, parodytų Bendrovės pranašumus prieš konkurentus, formuotų patikimos įmonės vardą.

Projekto idėją paskatino ne vien tik anksčiau minėti finansiniai motyvai. Svarbus faktorius yra ir pačios įmonės  vidiniai tikslai - didinti Bendrovės ženklo žinomumą ir savo veiklos efektyvumą. Bendrovės produkcija pagaminta Lietuvoje, todėl užsienio rinkų paieška bei bendrovės produkcijos eksporto didinimas leis prisidėti prie Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairėse numatyto strateginio tikslo įgyvendinimo.

UAB ,,Pupt‘‘ pagrindinė veikla sėdmaišių gamyba. Norint padidinti gaminamos produkcijos pardavimus - įmonė planuoja investuoti į plėtrą naujose rinkose bei įmonės pristatymą tarptautinėse parodose. Taip įmonė siekia didinti prekės ženklo žinomumą bei veiklos efektyvumą. Bendrovės produkcija pagaminta Lietuvoje, todėl užsienio rinkų paieška bei bendrovės produkcijos eksporto didinimas leis prisidėti prie Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairėse numatyto strateginio tikslo įgyvendinimo.

Projektas užtikrins ilgalaikį UAB ,,Pupt‘‘ konkurencingumą užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimo metu ir po jo užbaigimo, nuolatos bus siekiama plėtoti Bendrovės veiklą, dalyvauti įvairiose pridėtinę vertę turinčiose parodose. Tikimasi, kad suradus užsienio partnerių, UAB ,,Pupt" pavyks plėstis naujose rinkose, ir taip nuolatos didinti eksportą. Po projekto įgyvendinimo bendrovė ir toliau dalyvaus kitose tarptautinėse parodose, atsižvelgiant į esamas galimybes.

 Daugiau informacijos apie projektą: UAB „Pupt“, Tel.:+370 647 31050, el. Paštas: remigijus@puskupusku.lt.



UAB „Pupt“ vidinių ir išorinių procesų optimizavimas, įdiegiant elektroninio verslo sprendimus“

UAB „Pupt“ siekdama didinti įmonės produktyvumą ir darbo našumą, įvertino visus bendrovėje vykstančius procesus ir jų optimizavimo galimybes. Nustatyta, kad neperkeliant UAB „Pupt“ procesų į elektroninę erdvę, jų maksimaliai neoptimizuojant, įmonė neturi galimybių tobulinti procesų, susijusių su klientų poreikių tenkinimu bei kokybiškesniu ir efektyviu jų aptarnavimu, skatinti eksporto, paskirstyti užduočių tarp įmonės darbuotojų bei jų vykdymu ir kt. Todėl įmonė susiduria su procesų valdymo problemomis. Nedarant papildomų investicijų, nebūtų galima maksimaliai padidinti įmonės produktyvumo ir darbo našumo. Būtų prarandami potencialūs nauji klientai ir nepatenkinami išaugę esamų klientų poreikiai. Vienintelė išeitis – investicijos į elektroninio verslo sprendimus. Atsižvelgdama į minėtas tendencijas, bendrovė ketina įdiegti programinę įrangą, kuri leistų planuoti darbuotojų laiką, gamybos užsakymų valdymą, perkeltų laikui imlius procesus į virtualią erdvę ir kt. Projekto idėją paskatino ne vien tik aukščiau minėti motyvai. Svarbus faktorius buvo ir pačios įmonės vidiniai tikslai – gerinti prekių kokybę, trumpinti prekių pristatymo laikotarpį ir taupyti vidinius įmonės laiko resursus. Norint didinti pardavimų apimtis, mažinti laiko sąnaudas, gerinti kokybę, reikalingos investicijos į inovatyvius elektroninio verslo sprendimus. Projekto metu bus įsigytas ir įdiegtas e-sprendimas – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau aptarnauti klientus, valdyti visas užduotis, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys, kas atsakingi už jų vykdymą ir kt. Įvertinus visus išorinius ir vidinius faktorius bei prognozuojamas prielaidas, suformuluotas projekto tikslas - bendrovės produktyvumo ir darbo našumo didinimas, įdiegiant inovatyvias elektroninio verslo sistemas.  Finansavimas buvo gautas iš  Europos regioninės plėtros fondo.

Daugiau informacijos apie projektą: UAB „Pupt“, Tel.:+370 647 31050, el. Paštas: remigijus@puskupusku.lt.




„UAB „Pupt“ plėtra, dalyvaujant tarptautinėse parodose bei didinant pardavimus užsienio šalyse“

UAB „Pupt“ siekia plėstis naujose užsienio rinkose ir didinti bendrovės tarptautiškumą. Rengdama savo veiklos strategiją, UAB „Pupt“ įvertino visus įmonėje vykstančius procesus, eksporto galimybes ir buvo nustatyta, kad neplečiant pardavimų užsienio rinkose (sėdmaišių), neturint nuolatinių užsienio partnerių, maksimaliai neišnaudojant rinkodaros priemonių, įmonė neturi galimybių sėkmingai plėsti produkcijos, skatinti eksporto. Būtų prarandami potencialūs nauji klientai ir prarandama galimybė įsitvirtinti naujose, perspektyviose rinkose. Vienintelė plėtros ir eksporto didinimo išeitis – investicijos į rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo priemones, technologinę plėtrą.

Šios priežastys paskatino įgyvendinti projektą, skirtą eksporto plėtrai. UAB „Pupt“ įgyvendino projektą „UAB „Pupt“ plėtra, dalyvaujant tarptautinėse parodose bei didinant pardavimus užsienio šalyse“, kuris iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tikslas – didinti UAB „Pupt“ veiklos produktyvumą ir pardavimus užsienio rinkose. UAB „Pupt“ pagrindinė veikla – sėdmaišių „Pušku pušku“ gamyba. Įgyvendinant projektą vykdytos tokios pagrindinės veiklos: įmonės produkcijos pristatymas užsienio rinkose, įmonės produkcijos pristatymas užsienyje vykusiose parodose Vokietijoje („Modern Offise & Facility“, „IMM Cologne – 2015“) ir Švedijoje („Stockholm Furniture Fair“).

Projekto įgyvendinimui pagal Finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas skirtas 18.416,07 Eur finansavimas. Įgyvendinimo metu pagamintos įmonės įvaizdį gerinančios priemonės, kurių pagalba įmonė formavo savo įvaizdį, supažindino bei garsino įmonės prekės ženklą bei skleidė savo žinomumą Vokietijoje ir Švedijoje.

Dalyvaujant parodose užmegzta daug kontaktų su potencialiais klientais ir verslo partneriais, sėdmaišių pirkėjais, išdalintas didelis kiekis reklaminės medžiagos, susitikta su teminės spaudos atstovais, planuojamos sudaryti bendradarbiavimo sutartys su keliais užsakovais. Be to, projektas leido didinti UAB „Pupt“ žinomumą užsienio rinkose. Po projekto įgyvendinimo bus nuolat atnaujinamos įsigytos priemonės, dalyvaujama kitose tarptautinėse parodose. Šiuos sprendimus skatina įgyvendintas projektas ir jo nauda – nauji kontaktai su potencialiais produkcijos pirkėjais – iš to seka naujų pavyzdžių gamyba. Tikimasi, kad geriau suvokus rinkų tendencijas, įmonei pavyks išlaikyti užimamą rinkų dalį ir plėstis naujose rinkose, taip nuolatos didinant eksportą. Projekto bendra vertė – 30.693,00 Eur (paramos suma – 18.416,07 Eur). Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritero „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“. Apibendrintai teigtina, jog įgyvendindama projekto dėka UAB „Pupt“ plečia savo pardavimų apimtis per naujus kontaktus, susidomėjimą produkcija. Projekto tikslas pasiektas. Finansavimas buvo gautas iš  Europos regioninės plėtros fondo.

Daugiau informacijos apie projektą: UAB „Pupt“, Tel.:+370 647 31050, el. Paštas: remigijus@puskupusku.lt.

Pušku pušku © 2018 All rights reserved.

E-Sprendimas - mik.lt   Patalpinta - serveriai.lt