Švęskime Pušku pušku gimtadienį su maloniu komfortu ir patirdami maksimalų poilsį. Dabar visiems asortimente esantiems sėdmaišiais taikoma 15% nuolaida.              Švęskime Pušku pušku gimtadienį su maloniu komfortu ir patirdami maksimalų poilsį. Dabar visiems asortimente esantiems sėdmaišiais taikoma 15% nuolaida.              Švęskime Pušku pušku gimtadienį su maloniu komfortu ir patirdami maksimalų poilsį. Dabar visiems asortimente esantiems sėdmaišiais taikoma 15% nuolaida.              Švęskime Pušku pušku gimtadienį su maloniu komfortu ir patirdami maksimalų poilsį. Dabar visiems asortimente esantiems sėdmaišiais taikoma 15% nuolaida.              Švęskime Pušku pušku gimtadienį su maloniu komfortu ir patirdami maksimalų poilsį. Dabar visiems asortimente esantiems sėdmaišiais taikoma 15% nuolaida.              Švęskime Pušku pušku gimtadienį su maloniu komfortu ir patirdami maksimalų poilsį. Dabar visiems asortimente esantiems sėdmaišiais taikoma 15% nuolaida.
Didžiausias sėdmaišių pasirinkimas Lietuvoje!
Susisiekite su mumis! Tel.: +370 620 95094 El. paštu: [email protected] Savanorių pr. 176, Vilnius

Taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo PUŠKU PUŠKU taisyklės

1. Sąvokos:
1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Pupt“, juridinio asmens kodas 302658167, PVM mokėtojo kodas LT100006337014, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 176, Vilnius. Pardavėjas atstovauja prekinį ženklą PUŠKU PUŠKU.
1.2. Puskupusku.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.puskupusku.lt
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas ir pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris.
1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo PUŠKU PUŠKU parduotuvėje taisyklės“, įskaitant elektroninę parduotuvę.
1.7. Prekių atsiėmimo centrai –  Savanorių rp. 176, Vilnius.
 
2. Bendrosios nuostatos:
2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles, su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su prekių pirkimo – pardavimo PUŠKU PUŠKU taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu puskupusku.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti puskupusku.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas,susipažinęs ir patvirtindamas Taisykles patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes puskupusku.lt.
2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
 
3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas:
3.1. Pirkėjas gali užsisakyti PUŠKU PUŠKU prekes pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. Internetu: puskupusku.lt;
3.1.2. Pardavėjo biure: Savanorių pr. 176, Vilnius
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes  Taisyklių 3.1. punkte nurodytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens ar Įmonės duomenis.
3.3. Prekių užsakymo atsiėmimą biure pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.
3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.
3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas PUŠKU PUŠKU duomenų bazėje.
 
4. Pirkėjo teisės:
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes puskupusku.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes „Garantijos ir Grąžinimai“ skiltyje nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 
5. Pirkėjo įsipareigojimai:
5.1. Pirkėjas, naudodamasis puskupusku.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų puskupusku.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas, pirkimo metu teigiamai pažymėjęs skiltyje ,,Užsakyti naujienlaiškį”, sutinka gauti ,,Pušku pušku” naujienlaiškius su specialiais pasiūlymais.
5.4. Pirkėjas, gavęs sėdmaišį turi jį išpakuoti t.y. nelaikyti uždaroje pakuotėje. Transportavimo metu sėdmaišis gali sudrėkti dėl temperatūrų skirtumų, todėl būtina jį išpakuoti.
 
6. Pardavėjo teisės:
6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų puskupusku.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti puskupusku.lt esančių elementų išdėstymą.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti puskupusku.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų puskupusku.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
 
7. Pardavėjo įsipareigojimai:
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų puskupusku.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis puskupusku.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
 
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:
8.1. Prekių kainos puskupusku.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis puskupusku.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
8.2.1.naudojantis elektronine bankininkyste;
8.2.2. banko pavedimu;
8.2.3. grynaisiais pinigais užsakymo pateikimo metu Pardavėjo biure;
8.2.4. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga.
8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 8.2.4 punkte įtvirtintą atsiskaitymo būdą), pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Negavus apmokėjimo per 7 kalendorines dienas, Jūsų užsakymas bus atšauktas automatiškai.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
8.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
8.6. Pardavėjas, skelbdamas akciją, specialų pasiūlymą prekėms ar prekių grupėms, informuoja Pirkėją, jog prekių nuolaidos nėra sumuojamos su kitomis nuolaidomis (pvz. Akcija netaikoma išparduotuvėje esančiom prekėms – nuolaidos nesumuojamos).
8.7. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
8.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.
Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą bei informuoti Pardavėją apie susidariusią situaciją el. paštu: [email protected]
Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
8.9. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje perkant prekių daugiau virš 150 Eur (į šią sumą transporto kaina nėra įtraukiama).
 
9. Atsakomybė:
9.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis puskupusku.lt.
9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
Sėdmaišiai Porolono sėdmaišiai Lauko sėdmaišiai Vidaus sėdmaišiai Pufai Foteliai Sofos Gultai Sėdmaišiai su logotipu

Dangiškas malonumas

Minkšta ir patogu, prisitaiko prie kūno formų.

Greičiau negu baldai

Pagaminsime per 3-5 d.d.

Universalus panaudojimas

Pervilk, pritaikyk laukui, pakeisk vietą.

Dizaino įvairovė

Platus audinių ir formų pasirinkimas.


Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies), kurie skirti pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais. Paspaudę mygtuką ,,Sutinku”, patvirtinate savo sutikimą slapukų įrašymui. Plačiau apie slapukus skaitykite: Privatumo politika